Organic Without Borders (OWB) är en ideell förening som arbetar med att utveckla stadsodling och metoder för pedagogiskt lärande för en hållbar framtid. I Sverige arbetar vi med olika anpassade program för skolor i alla åldrar i syfte att skapa förståelse för ekologisk odling och lokal matproduktion. Vår bas är i Malmö men vi arbetar även med andra hållbarhetsprojekt runt om i världen.

Organic Without Borders (OWB) is a NGO (ideell förening) that works to develop and support methods for a sustainable future anywhere in the world. We develop methods through socio-ecological city farming and working pedagogically with children and their relationship to food and farming in Sweden and other countries.