FrånJordTillBord_bildwebb_library

Barn odlar mat i stan

Inne på Stadsbiblioteket kan du läsa barns berättelser från Malmö och Swakopmund (Namibia) om hur de odlar sin mat eller vad de lagar för mat hemma. Två olika projekt sammanvävs i en utställning på 2a våningen.

AWARNES III är ett 3 årigt utbytesprojekt mellan Malmö kommun och Swakopmund kommun om Urban gardening. Syftet är att få fler medborgare att stadsodla och att äta mer grönsaker. Skolbarn som odlar i sina skolträdgårdar i Swakopmund ställer ut sina berättelser tillsammans med Malmös skolbarn. Projektet finansieras av ICLD/ Sida. 

Barnen från Malmös skolor ingår i ”Från jord till bord” programmet som drivs av Organic Without Borders. Under ett år följs skolklasserna under nio workshops där de lär sig att så och att plantera på våren samt att skörda, laga mat och att förädla det de skördarna på hösten. En del i programmet är att samla in berättelser från Malmös barn som en samtidshyllning av alla barn i dagens mångkulturella Malmö. Vi vill lyssna på barnen och deras erfarenheter och tankar om odling och mat. Barnens berättelser är samlade i böcker för varje skola och som man kan låna från Stadsbibliotekets ordinarie katalog. Programmet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

Utställningen har finansierats av  Miljöförvaltningen (ICLD/Sida), Allmänna Arvsfonden och av Malmö Förskönings- och planterings förening.

Välkomna till utställningen på Balagan, 2a våningen på Stadsbiblioteket.
Eller läs alla berättelserna nedan.

 

 

Barnens Berättelser/ The Kid´s Stories 2018

 

  • Location Stadsbiblioteket i Malmö, Sweden
  • Project Status: Finished
  • Project Start: 17 April 2018 – 29 Augusti 2018
  • Contact: 0709-90 01 49