Organic Without Borders har fått medel för att göra en förstudie till ett demonstrationscenter i Lalibela, som kommer att vara vårt demonstrationsområde för hållbara lösningar. Visionen är att skapa en vacker och attraktiv inlärningsplats, både för lokalbefolkningen och turister.

Vi vill visa och ha kurser i:

 • Grundprinciperna för hållbar odling och metoder inom ekologisk trädgårdsskötsel och livsmedelsproduktion  på vattensnål bevattning.
 • Miljövänliga hus för boende med eco-toalettsystem 
 • En plats för möten mellan alla nationaliteter och religioner
 • Biodling och honungsproduktion
 • Omplanteringsprogram med plantering av träd, växter och blommor som slutar markerosion och bidrar också till ökad biologisk mångfald i området

Vi har finansierat från Kulturbryggan och projektet börjar på vintern 2016/2017. Förstudien kommer förhoppningsvis att genomföras i samarbete med arkitekter utan gränser under vintern 2016/2017.

Tyvärr togs marken av en annan aktör samt att under åren 2016-2017 var det politikiskt instabilt i Etiopen. Vi kunde inte ens påbörja förstudien och fick lämna tillbaka våra medel till Kulturbryggan. 

 

 

Organic Without Borders have recived funds to make a pre-study for a Demonstration Center in Lalibela, that will be our demonstration area for sustainable solutions. The vision is to create a beautiful and attractive learning place, both for locals and for tourists.

We want to demonstrate and have courses in:

 • Permaculture principles and methods in organic gardening and food production with scarcely of water
 • Environmental friendly houses for living with eco-san toilet system
 • A place for meeting between all nationalities and religions
 • Beekeeping and honey production
 • Reforestation program with planting trees, plants and flowers that end soil erosion and also contribute to a increased biodiversity in the area

We have got fundings from Kulturbryggan and the project will start in the winter 2016/2017. The pre-study will hopefully be performed in a collaboration with architects without borders during winter 2016/2017.

Unfortunately, the land was taken by another actor and it was political problems during 2016-2017. We couldn´t start the project.

 

 • Location: Lalibela, Ethiopia
 • Project status: Pre-study
 • Project start: did not start 2016-2017