Eat Your Wall was an exhibition with small eatable garden walls in The Outdoor Classroom at Malmö Museer in the summer of 2015.

The eatable walls are developed to inspire on how to grow eatable plants in small spaces in the city, for example on your balcony. They are planted by pupils in Malmö (grade 3-6) as a part of a food and farming program that Organic Without Borders and Malmö Museer are offering three schools in Malmö. In this program we work with the same class during two occasions during the year. In the spring the kids are planting their eatable walls and sowing their own little vegetable plot. The next time we meet is in September, when we harvest and cook food together in our outdoor kitchen. The harvesting and cooking are done in collaboration with Werners Kockgymnasium in Malmö. The pupils at the upper secondary chef school are teaching the younger kids on how to prepare meals.

The purpose of the program is to increase the interest and knowledge about gardening and where food comes from. We see big advantages in working with different schools and ages. The project are sponsored by Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

Ät Din Vägg var en utställning av små ätbara växtväggar utställda i Uteklassrummet vid Malmö Museer från Malmö Garden Show sommaren 2015 fram till hösten 2015.

De ätbara väggarna är framtagna för att inspirera hur man kan odla ätbart på små ytor i staden, t ex på din balkong. De är planterade av skolbarn från Malmö (åk 3-6) som en del i ett mat- och odlingsprogram som Organic Without Borders och Malmö Museer erbjuder tre skolor i Malmö. I detta program arbetar vi med samma skolklass under två tillfällen under året. På våren planterar barnen sina ätbara väggar samt sår och planterar ett eget litet grönsaksland. Vi ses nästa gång i september, då vi skördar och lagar mat tillsammans i vårt utekök. Vid skördning och tillagning samarbetar vi med Werners Kockgymnasium i Malmö. Gymnasielever på kockgymnasiet deltar och lär de mindre skolbarnen hur man lagar mat.

Syftet med programmet är att öka intresset och kunskapen om odling och var god mat kommer ifrån. Vi ser stora fördelar med att samarbeta mellan olika skolor och åldrar. Projektet utförs med hjälp av medel från Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

  • Location: Malmö, Sweden
  • Project status: Finished
  • Project duration: 2015