Sedan augusti 2013 har vår insamling vid namn Education for Life hjälpt en ung man att uppnå sin dröm. Shewangzaw Eyasu från Addis Abeba i Etiopien kan tack vare denna insamling uppnå sin dröm att få studera medicin vid Hayat Medical College i Addis Abeba. Sedan barndomen har Shewangzaw drömt om att bli läkare och på så sätt i längre utsträckning kunna hjälpa sitt eget folk i byn. Vi tror att vår metod för insamling, genom crowdfunding, är ett mycket bra sätt att stödja ett utvecklingsland.

Stöd och följ Shewangsaw via hans hemsida och Facebooksida.

Since August 2013, the fundraising namned Education for Life has supported a young mans dream. Shewangzaw Eyasu in Addis Abeba is, due to this fundraising, studying medicine at Hayat Medical College in Addis Abeba. Since childhood Shewangzaw has dreamed of becoming a doctor and in this way help his own people. We believe that our method for fundraising, through crowdfunding, is a very good way to support a developing country.

Support and follow Shewangsaw via his website and Facebook page.

Samarbetspartners/ Project partners

Altitude Meetings
Rolfsdotter AB