I Odlarskolan träffade vi varje vecka samma barngrupp under tre förmiddagspass, där barnen lärde sig olika grundläggande teman runt odling och vad som behövs för att vi ska få mat på bordet. De olika teman lärdes ut genom både muntlig teori samt att barnen fick partiskt prova på att arbeta med teman för att öka förståelsen. Vi arbetar med förskolebarn i ålder 4-6 år.

Det finns en stor kunskapsbrist bland barn idag om var vår mat kommer ifrån. Vi vill öka förståelsen om var maten kommer ifrån och hur den växer och knyta ihop sambandet från jord till bord. Vi vill följa tankarna för simskola, där man lära sig något som man har nytta av genom hela livet.

Vi kan genomföra odlarkolan tack vare medel från Allmänna Arvsfonden och Malmö Förskönings- och planteringsförening.

The Farm Camp we met the same group of kids during three mornings in one week, where they learnt different fundamental themes regarding farming and what is needed to get food on our tables. The different themes are taught both in theory as practice to increase the understanding. we work with preschools and the kids are 4-6 years old.

There are a big lack of knowledge among the children of today regarding where our food comes from. We want to increase this knowledge and show the connections between earth and table. As when you attend swimming school, we want The Farm Camp to give these kids something that they will benefit from and could make use of throughout their lives

We are able to carry out The Farm Camp thanks to fundings from Allmänna Arvsfonden and Malmö Förskönings- och planteringsförening.

Samarbetspartners/ Project partners

Malmö Folkets Park
Malmö stads grundskoleförvaltning

 

  • Location: Folkets Park i Malmö, Sweden
  • Project status: Ongoing
  • Project start: 2017-2019
  • Contact: 0709-90 01 49