förskolor som odlar_1 (kopia)

Under hösten arbetar vi med förskolebarn i åldern 4-6 år i vår skolträdgård på Seved. Runt 144 förskolebarn kommer vi att träffa under två workshops och arbeta med tema runt skördning och förädling av grönsaker, frukt och bär.

På första workshopen skördar barnen lite grönsaker som de får ta med sig till förskolan. Under workshopen får barnen även lära sig om vilka insekter som är viktiga för en fungerande odling. Barnen får leta upp dem och studera dem med förstoringsglas.

I den andra workshopen lär sig barnen om förädling och får prova på att göra olika förädlings moment av färska örter, grönsaker, bär och frukter.

Programmet finansieras av Miljöförvaltningen, Malmö stad.

Samarbetspartner: MKB Fastighetsbolag AB

  • Location: Skolträdgården på Seved, Sweden
  • Project Status: Finished
  • Project Start: september – november 2018
  • Contact: 0709-90 01 49