Barn från Malmö berättar sin berättelse om mat och odling

Det finns en stor kunskapsbrist hos våra barn om var vår mat kommer ifrån och det är något som OWB vill förändra. Programmet ”Från jord till bord – The story of Malmö”  syftar till att öka förståelsen och intresset för sambandet från jord till bord. Vi riktar oss till årskurs 4:a och som fortsätter under hösten med samma klass (som då är 5a).

I programmet får eleverna lära sig att odla sin egen mat och att skörda och lagar mat och förädla. Vi väver in upplevelserna och kopplar till läroplanen för naturkunskap, hemkunskap och svenska undervisningen.  Vi har nu fått beviljat medel från Allmänna Arvsfonden att genomföra detta 3 åriga odlingsprogram för grundskolor i Malmö.

Varje skolklass träffar vi 9  gånger under året och arbetar i praktiska workshops (5 på våren och 4 på hösten). Vi lär oss att så och plantera ätbara grönsaker, skörda och laga mat samt slunga honung och förädla bivaxet till handsalva. Efter sommarlovet kommer samma skolklass (nu åk 5) tillbaka och vi skördar våra odlingar och lagar mat i ett utekök tillsammans med kockelever.

Varje år är det 4 nya skolor som deltar med vars 2 skolklasser i åk 4- 5. Vi kommer under det 3 åriga programmet att arbeta med ca 300 skolbarn i Malmö.

Vårt andra syfte med programmet är att samla in berättelser från Malmös barn som en samtidshyllning av alla barn i dagens mångkulturella Malmö. Vi vill skapa ett ”story telling program” där vi vill lyssnar på barnen och deras erfarenheter och tankar om odling och mat. Inom svenska undervisningen kommer vi att inspirera barnen att skriva sin berättelse om tidigare erfarenheter och låta barnen träna på att sätta ord på tidigare erfarenheter, tankar och känslor.

Children from Malmö tell their story about food and farming

OWB will develop a 3 year program  that aims to let children from Malmö tell their stories about food and farming. We work with the theme From Earth to Table (Från Jord till Bord) together with together with Folkets Park (peoples park), primary schools and a chef school in Malmö.

Malmö is an exciting city with a population that origins from all over the world. Many children have been farming with their parents and grandparents in allotment plots, in the countryside or in the orange grove. Yet other children have not been outside the city nor been able to stick their fingers in the soil.

However, almost all children have been helping out cooking in their homes. But what do they cook? What new recipes and wonderful tastes moves in the children’s minds?

The children’s stories will be part of an outside exhibition in Folkets Park. We meet the children in a number of workshops where we grow, harvest, prepare food and eat together. One of the lhe last workshop is held together with students from a chef school, an upper secondary school.

Organic Without Borders have got fundings from Allmänna Arvsfonden and Malmö Förskönings- och planteringsförening.

 

 

 

 

  • Location: Folkets Park i Malmö, Sweden
  • Project status: Ongoing
  • Project start: 2017-2019