2018 

OWB medverkar på Malmö garden show med att ställa ut barnens berättelser inom ”Från jord till Bord programmet”. Dessutom säljer vi grönsaksplantor, odlingshängare till balkongen i syfte att samla in pengar till insamlingen Education for Life.

Det är en insamling som OWB driver för att en läkarstudent i Etiopien ska kunna bli färdig läkare.Han läser nu sista året på den 5 år långa utbildningen och därefter har han ett år med AT tjänst innan han är klar läkare. I Etiopien finns det ca 3 doktor på 100 000 invånare.

Besök hemsidan och läs mer: Education For Life

 

2017

OWB medverkade på Malmö garden show med att ställa ut barnens berättelser inom ”Från jord till Bord programmet”: VI  sålde även grönsaksplantor i syfte att samla in pengar till Education for Life, en insamling som OWB driver för att en läkarstudent i Etiopien ska kunna bli färdig läkare.

I Etiopien finns det ca 3 doktor på 100 000 invånare. Vi arbetar med att samla in pengar till Shewangzaws läkarutbildning i Addis Abeba, Etiopien.

Besök hemsidan och läs mer: Education For Life

2016

En film från förra årets Malmö Garden Show.
Filmat av: Maria Bohlin

 

I år kommer insamlingen av pengar gå till vår etiopiska fond Education for Life. Detta genom att sälja olika typer av växter bl.a. chili, tomater och solrosor. Du är varmt välkommen att köpa en växt och hjälpa en medicinsk student att bli läkare i Addis Abeba. OWB kommer även att ha en exibition på Malmö Garden Show. Där kan du läsa historier skrivna av barn från Malmö.

Malmö är en spännande stad med en befolkning som kommer från hela världen. Många barn har odlat med sina föräldrar och morföräldrar på en kolonilott, på landsbygden eller i apelsinlunden. Medan andra barn knappt varit utanför staden eller haft möjlighet att stoppa sina fingrar i jorden. Oavsett detta så har nästan alla barn på något vis, någon gång hjälpt till med matlagning i sina hem. Men vad för sorts mat lagas i barnens hem? Vilka recept och underbara smaker rör sig i barnens sinnen?

Barnens berättelser kommer vid ett senare skede finnas med på utställningen ”Utomhusklassrummet” utanför Kommendanthuset, Malmö Museer. Vi möter barnen i ett antal workshops där vi tillsammans odlar, skördar, förbereder  och sedan avnjuter maten. Den sista workshopen hålls tillsammans med studenter från ett kockprogram från en av gymnasieskolorna i Malmö.

2015

Eat Your Wall var en utställning med små ätbara trädgårdar i utomhusklassrummet på Malmö Museer sommaren 2015.

De ätbara väggarna är utvecklade för att inspirera till hur man odlar ätbara plantor i små utrymmen i staden, till exempel på din balkong. Växterna planteras av elever i Malmö (årskurs 3-6). Detta som en del av ett  de mat- och jordbruksprogram som Organic Without Borders och Malmö Museums erbjuder tre olika skolor i Malmö. I programmet arbetar vi med skolklasserna under två olika  tillfällen på året. På våren planterar barnen sina ätbara väggar och sågar sin egen lilla grönsaksplot. Nästa träff är i september, då skördar vi och lagar mat tillsammans i vårt utomhuskök. Skörden och tillagningen sker i samarbete med Werners Kockgymnasium i Malmö. Eleverna på gymnasiet lär de yngre barnen om hur maten ska förberedas.

Syftet med programmet är att öka intresset och kunskapen om trädgårdsarbete, samt öka förståelse för var mat egentligen kommer ifrån. Vi ser stora fördelar med att arbeta med olika skolor och åldrar. Projektet sponsras av Malmö Förskönings- och Planteringsförening.

 

2017 English version

OWB participated in the Malmö Garden Show with the exhibition of children’s stories in ”From Earth to Table Program” as well as selling the vegetable plants which had not been used in our cultivation programs. All surpluses from vegetable sales go to Education for Life, a collection that OWB operates in order for a medical student in Ethiopia to become a doctor.

In Ethiopia there are about 1 doctor in 100,000 inhabitants. We are working to raise funds for Shewangzaw’s medical education in Addis Ababa, Ethiopia. He is now reading the final year of the 5-year education, and then he has a year of AT service before he is qualified as a doctor.

Visit the website and read more: Education for life

2016

This year will raise money to our Ethiopian fund Education for Life by selling plants like chili, tomatoes and sunflowers. You are most welcome to buy a plant and help a medical student to become a doctor in Addis Abeba.

OWB will also have an exibition at Malmö Garden Show, with stories written by children in Malmö that participate in our program From Earth to Table (Från Jord till Bord) together with schools and a chef school.

Malmö is an exciting city with a population that origins from all over the world. Many children have been farming with their parents and grandparents in allotment plots, the countryside or the orange grove. Yet other children have not been outside the city nor been able to stick their fingers in the soil. However, almost all children have been helping out cooking in their homes. But what do they cook? What new recipes and wonderful tastes moves in the children’s minds?

The children’s stories is made into an outside exhibition at the outdoor classroom outside Kommendanthuset, Malmö Museer. We meet the children in a number of workshops where we grow, harvest, prepare food and eat together. The last workshop is held together with students from a chef school, an upper secondary school.

 

2015

Eat Your Wall was an exhibition with small eatable garden walls in The Outdoor Classroom at Malmö Museer in the summer of 2015.

The eatable walls are developed to inspire on how to grow eatable plants in small spaces in the city, for example on your balcony. They are planted by pupils in Malmö (grade 3-6) as a part of a food and farming program that Organic Without Borders and Malmö Museer are offering three schools in Malmö. In this program we work with the same class during two occasions during the year. In the spring the kids are planting their eatable walls and sowing their own little vegetable plot. The next time we meet is in September, when we harvest and cook food together in our outdoor kitchen. The harvesting and cooking are done in collaboration with Werners Kockgymnasium in Malmö. The pupils at the upper secondary chef school are teaching the younger kids on how to prepare meals.

The purpose of the program is to increase the interest and knowledge about gardening and where food comes from. We see big advantages in working with different schools and ages. The project are sponsored by Malmö Förskönings- och Planteringsförening.