Under 2017 genomfördes ett 10 tal workshops med barn som bor i ett bostadsområde på Rosengård. Syftet var att engagera barnen i sin närmiljö genom att stimulera dem på ett lekfullt sätt att odla egna grönsaker, örter och bärbuskar. OWB vill på ett kravlöst och lekfullt sätt lära ut till barnen hur naturen fungerar och hur man odlar sin egen mat.

Programmet finansieras av Malmö Förskönings- och planterings förening

förskolor som odlar_3

  • Location: Rosengård, Sweden
  • Project Status: Finished
  • Project Start: March – september 2017