Vi tränar svenska genom att sätta ord på det vi gör i praktiska workshoppar på Startskolan Norra Sorgenfri. Projektet är att träna svenska med nyanlända och ensamkommande ungdomar i Malmö.

Vi har planterat och sått i deras skola som en fri aktivitet. Utanför skolan har ungdomarna besökt OWBs odlingar i Folkets Park och deltagit i olika odlingsrelaterade aktiver samt skördat och lagat mat.

Vi genomför projektet med medel från Miljöanslaget, Malmö stad.

This program aims to teach Swedish to newly arrived teenaged refugees. We have started with practical workshops at Startskolan Norra Sorgenfri.

The funds come from Miljöanslaget and the program will be finished summer 2017.

  • Location: Malmö, Sweden
  • Project status: Ongoing
  • Project start: 2017