Vi tränar svenska genom att sätta ord på det vi gör i praktiska workshoppar på Startskolan Norra Sorgenfri. Projektet är att träna svenska med nyanlända och ensamkommande ungdomar i Malmö.

Vi har planterat och sått i deras skola som en fri aktivitet. Utanför skolan har ungdomarna besökt OWBs odlingar i Folkets Park och deltagit i olika odlingsrelaterade aktiver samt skördat och lagat mat.

Vi genomför projektet med medel från Miljöanslaget, Malmö stad.

This program aims to teach Swedish to newly arrived teenaged refugees. We have started with practical workshops at Startskolan Norra Sorgenfri.

We practice the swedish language by saying what we do in practical workshops at the Start School Norra Sorgenfri. The project is to practice swedish with newly arrived swedes and unaccompanied youth in Malmö.

We have planted and sown in their school as a free activity. Outside the school, young people have visited OWB’s farms in Folkets Park and participated in various cultivation related activities as well as harvested and cooked food.

The funds come from Miljöanslaget and the program will be finished summer 2017.

  • Location: Malmö, Sweden
  • Project status: Ongoing
  • Project start: 2017