Vi tränar svenska genom att sätta ord på det vi gör i praktiska workshoppar på med Startskolan Norra Sorgenfri och Värnhemsskolan. Projektet innebär att genom att praktiskt prova olika odlingsmoment, sätter vi ord på vad vi gör och tränar svenska med nyanlända och ensamkommande ungdomar i Malmö.

Vi har planterat och sått i deras skola som en fri aktivitet. Utanför skolan har ungdomarna besökt OWBs odlingar i Folkets Park och på Seved där ungdomarna har deltagit i olika odlingsrelaterade aktiver samt skördat och lagat mat i Folkets Parks utekök.

Vi har genomfört projektet med medel från Miljöanslaget (Malmö stad) och av Malmö Förskönings- och planterings förening.

English version

This program aims to teach Swedish to newly arrived teenaged refugees. We have started with practical workshops at Startskolan Norra Sorgenfri.

We practice the swedish language by saying what we do in practical workshops at the Start School Norra Sorgenfri and Värnhem school. The project is to practice swedish with newly arrived swedes and unaccompanied youth in Malmö.

We have planted and sown in their school as a free activity. Outside the school, young people have visited OWB’s farms in Folkets Park and at Seved, participated in various cultivation related activities as well as harvested and cooked food.

  • Location: Malmö, Sweden
  • Project status: Finished
  • Project start: March 2017- June 2018