AWARNESS III: Urban Gardening är ett projekt som startades i oktober 2015 och är ett treårigt samarbete mellan kommunen i Swakopmund, Namibia och miljöavdelningen i Malmö kommun. Projektet syftar till att fler människor i Swakopmund och Malmö ska odla och äta sin egen mat. Vi utbyter erfarenheter och kunskaper mellan projektparterna. Varje år besöker en namibisk delegation Sverige och en svensk delegation Namibia. 

Projektet finansieras av ICLD / Sida och löper mellan 2015-2018.

Organic Without Borders deltar som inhyrd konsult / expert inom Urban Gardening till miljöavdelningen i Malmö kommun.

2018 har vi en avslutningsutställning om projektet på Malmö Stadsbibliotek ”Barn odlar mat i stan”. Invigning den 17 april 2018.

Awareness III: Urban Gardening is a project that started in October 2015 and is a three year long collaboration between the Municipality in Swakopmund, Namibia and the Environmental Department of Malmö Municipality. The project is aiming at having more people in Swakopmund and Malmö to grow and eat their own food. This will be done by increasing knowledge and skills about sustainable and water-effictive gardening. It will also investigate the possibilities to increase access to water, as well as new business opportunities.

The project is funded by ICLD/Sida and runs between 2015-2018.

Organic Without Borders participates with Urban Gardening expertis as an consultant to the Environmental Department of Malmö Municipality.

Samarbetspartners/ Project partners

Miljöförvaltningen Malmö stad
Swakopmund Kommun

  • Location: Swakopmond, Namibia
  • Project status: Finished
  • Project duration: 2015-2018